UBND thành phố Hồ Chí Minh chiếu sáng 3D Mapping nghệ thuật

UBND thành phố Hồ Chí Minh chiếu sáng 3D Mapping nghệ thuật rực rỡ lung linh trong những ngày chuẩn bị chào đón năm mới 2017

Nguồn: Zai Tri

Add Comment