Phố đi bộ Nguyễn Huệ 2019 có gì mới với đài sen phun nước?

Một công trình phụ trợ vừa được Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp trong hạng mục phố đi bộ Nguyễn Huệ 2019 lả đài sen phun nước kết hợp âm nhạc, đài sen nằm gần tượng Bác và khách sạn REX, đúng với vị trí vòng xoay cây liễu trước khi làm metro ngầm.

Add Comment