Bến Bình Đông Quận 8 chợ hoa Tết hoài niệm Sài Gòn thân thương.


Bến Bình Đông Quận 8 chợ hoa Tết hoài niệm Sài Gòn thân thương mỗi khi Tết âm lịch gần kề, ghe thuyền tụ họp về bờ kênh Tàu Hủ đặc kín một khúc sông, những cành mai non, những cặp quất … hay những cặp giỏ hoa vạn thọ, hoa mào gà … mang đầy hương sắc miền Tây được thương hồ mang về phố.

Add Comment